SÒLS TÈCNICS "PER", TABIQUERIA i FENÒLIC

Paviments tècnics elevats

La millor solució per a qualsevol edificació on es requereixi el pas i accés a instal·lacions.

Mampares divisòries

La millor manera de distribuir l’espai sense recórrer a l’obra. Mampara de vidre, mixta i cega.

Envans Mòbils

La millor forma per a disposar d’un espai polivalent i flexible.

(Hotels, centres educatius, restauració i de treball.)

FENÒLIC. CABINES SANITÀRIES, TAQUILLES I REVESTIMENTS

Excel·lent comportament enfront de les agressions mecàniques o químiques. Destinades a revestiments, dutxes, lavabos, vestuaris de gran trànsit, etc.

(Centres escolars, esportius, espais comercials, hospitals, aeroports, hotels, zones spa, etc.)

Projectes a mesura

Solució a tots els aspectes relacionats amb l’elaboració i gestió de projectes integrals.